Zespół projektu: Bartosz Skwarek, Andrzej Klisz.

Projekt obejmował kompleksowy system informacji wizualnej dla nowego, czterokondygnacyjnego budynku szpitala, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 8500 m2. Projekt uwzględniał zarówno opracowanie informacji graficznej jak i projekt nośników. Głównym założeniem było stworzenie prostego, czytelnego systemu, umożliwiającego poruszanie się po bardzo dużym obiekcie o skomplikowanej strukturze. Powstała koncepcja, podziału kolorystycznego na dwa obszary, plansze przeznaczone dla pacjentów w kolorze pomarańczowym i szare, przeznaczone dla personelu. Pacjenci to przeważnie ludzie starsi, dlatego plansze przy drzwiach mają stosunkowo, duży rozmiar w celu uzyskania większej czytelności. Ważnym zagadnieniem było wpisanie całego systemu informacji, w przestrzeń architektury, stąd też kolory plansz nawiązują do koloru wnętrz i wykładzin, a pionowe, smukłe tablice nawiązują do charakterystycznych okien.
Projekt nominowany w plebiscycie "Śląska Rzecz" w kategorii: grafika użytkowa.

inne realizacje:

Back to Top